In de omgeving van Fochterloo houdt imker Sjoerd Bonnema op verschillende plekken bijen.

Op twaalf vaste standplaatsen staan houten (spaar)kasten en enkele korven. In zijn ecologische imkerij richt Sjoerd zich vooral op het gedrag van zijn streekeigen bijen, waarbij hij zo weinig mogelijk de eenheid van de bijenvolken verstoort. Tijdens zijn werkzaamheden houdt Sjoerd rekening met andere levende organismen, de biodiversiteit en het milieu.

bio-bij-jansen-bezig-in-de-bijen2-tmb-620

Vitale honingbij

Door alleen met natuurlijke kruisingen van de bijen te werken, hoopt Sjoerd een vitale honingbij te creëren die nog zoveel mogelijk de eigenschappen van de oorspronkelijke hier thuishorende Europese (donkere) honingbij heeft. Deze bijen zijn beter in staat zich aan te passen aan de plaatselijke leefomgeving.

Eigen honing

Daarnaast bezitten ze nog het natuurlijke en eigen zwermgedrag, waardoor ze bij handelingen aan en in de kast wat eerder een steekje uitdelen. Dit zorgt er weer voor dat Sjoerd extra zorgvuldig met zijn bijen omgaat. In de winter behouden de bijenvolken hun eigen gemaakte honingvoorraad wat hun gezondheid ten goede komst.